Πρόγραμμα Ασφάλισης

Με ιδιαίτερη χαρά και υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς στο ανθρώπινο δυναμικό μας, ανακοινώνουμε την παροχή προγράμματος Oμαδικής Aσφάλισης Ζωής & Υγείας. 

Το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρέχεται δωρεάν και σε συνεργασία με την Generali Insurance, για όλους τους εργαζομένους, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς στους ίδιους αλλά και στις οικογένειές τους, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη πρόσβαση σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας. 

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του ανθρώπινου δικού μας, το οποίο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της συνεχούς αναπτυξιακής πορείας μας, εδώ και 20 χρόνια. Το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης συγκαταλέγεται σε μια σειρά από δυναμικές πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ως στόχο τη συνεχή βελτίωση ενός ήδη θετικού εργασιακού κλίματος που δίνει κίνητρα για εξέλιξη, βασιζόμενο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, το σεβασμό και τις ποιοτικές εργασιακές τακτικές.