Ετικέτες Tamper Evidence

Προστασία των καταναλωτών με ετικέτες ειδικά σχεδιασμένες για τη μη παραβίαση της συσκευασίας.

Tamper Evidence 1

Οι Tamper Evidence ετικέτες προστατεύουν την ασφάλεια των καταναλωτών, χτίζουν την αξιοπιστία της εταιρίας, μειώνουν τον κίνδυνο απώλειας εσόδων και κάνουν εμφανές το αν ένα προϊόν έχει παραβιαστεί, βοηθώντας τους ασθενείς να αναγνωρίζουν τα αυθεντικά προϊόντα. Είναι ιδανικές για εφαρμογές που απαιτούν μακροπρόθεσμη σταθερότητα εφοδιασμού με διάρκεια ζωής δύο ετών από την ημερομηνία κατασκευής τους. Όλες οι φαρμακοβιομηχανίες που παράγουν προϊόντα προς πώληση στην ΕΕ, πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλα τα προϊόντα είναι σφραγισμένα με tamper evidence ετικέτες . Αυτό τείνει να ισχύσει και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Tamper Evidence 2

Υπάρχουν πολλά ήδη tamper evidence ετικετών με τα πιο διαδεδομένα να είναι:

Ετικέτες VOID 

Tamper Evidence 3

 

Οι ετικέτες VOID αφήνουν κάποιο κείμενο, μοτίβο ή λογότυπο στο προϊόν όταν η ετικέτα έχει αφαιρεθεί εν μέρει ή πλήρως. 

 

Ετικέτες με πολύ ισχυρή κόλλα

Tamper Evidence 4

Καθιστούν ορατή κάθε προσπάθεια παραβίασης και δεν μπορούν να εφαρμοστούν εκ νέου, καθώς ο βαθμός καταστροφής καθιστά αδύνατη μία 2η εφαρμογή. 

 

Ετικέτα με πολύ ευαίσθητο Face (easy tearing)

Tamper Evidence 5

Η αφαίρεση μιας τέτοιας ετικέτας οδηγεί στην καταστροφή της ετικέτας. Μόνο μικρά κομμάτια της  μπορούν να αφαιρεθούν, κάτι που καθιστά ορατή κάθε προσπάθεια αφαίρεσης και η ετικέτα δεν μπορεί να εφαρμοστεί εκ νέου, καθώς ο βαθμός καταστροφής καθιστά μια νέα εφαρμογή αδύνατη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά

με τις ετικέτες Tamper Evidence επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο τμήμα της Novatron:

https://novatron.gr/contact/

Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης Πελατών:

Αθήνα – 210 7002637

Θεσ/νίκη – 231 1320125