Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.novatron.gr

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.novatron.gr διατίθενται προς πώληση τα προϊόντα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NOVATRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVATRON Α.Ε.», με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, ΑΦΜ 999632913, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ 2106180865, fax 2106180866, υπεύθυνος επικοινωνίας: Κολυβάς Σπυρίδων.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς και οι αγορές μέσα από αυτή προϋποθέτουν την αποδοχή των όρων χρήσης της.

Η Novatron καθώς και οποιοσδήποτε συνεργάτης της δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και την ορθότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Πιθανόν να υπάρχουν λάθη ή ανακρίβειες τα οποία θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε.

Στην ιστοσελίδα μας περιέχονται για διευκόλυνση σας σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

Επιστροφές προϊόντων γίνονται μέσα σε 14 ημέρες από την αγορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας.

Αποστολή προϊόντων για επισκευή κατά τη διάρκεια κάλυψης της εγγύησης ή μετά από αυτή γίνεται ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.novatron.gr (πληροφορίες, φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Novatron Α.Ε. και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, μετάφραση, τροποποίηση ολόκληρου του περιεχομένου ή τμήματος αυτού χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Novatron ΑΕ.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ NOVATRON

 • Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς του προϊόντος και έχει χρονική διάρκεια ανάλογα με το προϊόν αγοράς.
 • Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του έντυπου νόμιμης απόδειξης αγοράς και υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν έχει υποστεί μεταβολές ή φθορές από εξωτερικούς παράγοντες στα επιμέρους τμήματα του όπως η κοπή καλωδίων, οξείδωση, εξωτερικά χτυπήματα κτλ.
 • Η επισκευή γίνεται πάντα στις τεχνικές εγκαταστάσεις της εταιρίας μας, με την προσκόμιση της συσκευής και της φόρμας επισκευής προϊόντος από τη διεύθυνση: http://www.novatron.gr/service κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 • Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς προς την Εταιρία μας είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
 • Οι τεχνικοί της Εταιρίας μας υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από την εταιρεία μας αποκλείοντας οποιοδήποτε άλλο προϊόν άλλης εταιρείας.
 • Οι τεχνικοί της Εταιρίας μας δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
 • Η εταιρία μας δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της είτε εκτός, είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
 • Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από την  εταιρεία μας ή είναι εκτός εγγύησης, οποιαδήποτε επισκευή η αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
 • H μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Εταιρία μας περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
 • Η Εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
 • Η εταιρεία μας δεν πραγματοποιεί επισκευές αυθημερόν εκτός αν υπάρχει ενεργό και εξοφλημένο συμβόλαιο συντήρησης.