Βιομηχανικές λύσεις από την NOVATRON

 

Στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει με νέες, καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, η Novatron δημιούργησε τον ιστότοπο www.novatronindustrial.gr

 

Στον νέο ιστότοπο παρουσιάζονται οι πλέον σύγχρονες και ολοκληρωμένες βιομηχανικές λύσεις στους εξής τομείς:

 

• Λύσεις σήμανσης και κωδικοποίησης

• Λύσεις ελέγχου παραγωγής (MES)

• Λύσεις διαχείρισης αποθήκης (WMS)

 

Με κύριο μέλημά της να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις στους πελάτες της και με απώτερο στόχο να είναι πάντα μπροστά από τις εξελίξεις, η Novatron, επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα στους τομείς της δραστηριότητάς της.

Link: http://novatronindustrial.gr/